SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

Sáng ngày 26/4/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái và Sở Nội vụ tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái năm 2021.

Tham dự lớp tập huấn có gần 100 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố. Giảng viên là những cán bộ giàu kinh nghiệm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh và Sở Nội vụ. 

Các nội dung tập huấn gồm: Triển khai nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Hướng dẫn lập hồ sơ công việc và công tác văn thư, lưu trữ đối với ngành giáo dục và đào tạo; Giải đáp các vấn đề về công tác văn thư, lưu trữ quy định tại Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn: 

.

Bà Trần Thị Quỳnh Lan - Phó GĐ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh hướng dẫn lập hồ sơ công việc 

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Bài viết liên quan